نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05:36 برابر با 521,060 پانصد و بیست و یک هزار وشصت ریال قیمت یورو 553,930 پانصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 635,330 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد و سی ریال نرخ دلار