نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02:55 برابر با 511,280 پانصد و یازده هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 541,110 پانصد و چهل و یک هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 621,150 ششصد و بیست و یک هزار و صد و پنجاه ریال نرخ دلار