نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:03 برابر با 505,700 پانصد و پنج هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 554,490 پانصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 641,930 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و سی ریال نرخ دلار