نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:27 برابر با 513,480 پانصد و سیزده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 549,610 پانصد و چهل و نه هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 631,830 ششصد و سی و یک هزار و هشت صد و سی ریال نرخ دلار