نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:12:18 برابر با 501,960 پانصد و یک هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 533,550 پانصد و سی و سه هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 612,470 ششصد و دوازده هزار و چهار صد و هفتاد ریال نرخ دلار