نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:09

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:09:16 برابر با 501,700 پانصد و یک هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 553,790 پانصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 638,560 ششصد و سی و هشت هزار و پانصد و شصت ریال نرخ دلار