نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:08:13 برابر با 521,130 پانصد و بیست و یک هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 571,780 پانصد و هفتاد و یک هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت پوند 665,770 ششصد و شصت و پنج هزار و هفتصد و هفتاد ریال نرخ دلار