نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:48 برابر با 536,010 پانصد و سی و شش هزار وده ریال قیمت یورو 583,100 پانصد و هشتاد و سه هزار و صد ریال قیمت پوند 680,780 ششصد و هشتاد هزار و هفتصد و هشتاد ریال نرخ دلار