نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:47 برابر با 504,000 پانصد و چهار هزار ریال قیمت یورو 550,190 پانصد و پنجاه هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 640,230 ششصد و چهل هزار و دویست و سی ریال نرخ دلار