نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:42 برابر با 356,940 سیصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 377,990 سیصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 440,630 چهار صد و چهل هزار و ششصد و سی ریال نرخ دلار