نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:12:41 برابر با 504,540 پانصد و چهار هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 551,990 پانصد و پنجاه و یک هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 637,060 ششصد و سی و هفت هزار وشصت ریال نرخ دلار