نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:11:36 برابر با 503,310 پانصد و سه هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 551,280 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 631,140 ششصد و سی و یک هزار و صد و چهل ریال نرخ دلار