نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:09

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:09:08 برابر با 513,200 پانصد و سیزده هزار و دویست ریال قیمت یورو 548,830 پانصد و چهل و هشت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 630,840 ششصد و سی هزار و هشت صد و چهل ریال نرخ دلار