نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:08:45 برابر با 512,500 پانصد و دوازده هزار و پانصد ریال قیمت یورو 561,250 پانصد و شصت و یک هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 653,050 ششصد و پنجاه و سه هزار وپنجاه ریال نرخ دلار