نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:07:49 برابر با 505,300 پانصد و پنج هزار و سیصد ریال قیمت یورو 533,360 پانصد و سی و سه هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 615,340 ششصد و پانزده هزار و سیصد و چهل ریال نرخ دلار