نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:41 برابر با 629,100 ششصد و بیست و نه هزار و صد ریال قیمت یورو 676,880 ششصد و هفتاد و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 791,430 هفتصد و نود و یک هزار و چهار صد و سی ریال نرخ دلار