نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:04:37 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 642,200 ششصد و چهل و دو  هزار و دویست ریال قیمت پوند 745,100 هفتصد و چهل و پنج هزار و صد ریال نرخ دلار