نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:19 برابر با 500,300 پانصد هزار و سیصد ریال قیمت یورو 548,150 پانصد و چهل و هشت هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 635,720 ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد و بیست ریال نرخ دلار