نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:21 برابر با 435,410 چهار صد و سی و پنج هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 481,220 چهار صد و هشتاد و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 547,620 پانصد و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست ریال نرخ دلار