نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:03:31 برابر با 751 هفتصد و پنجاه و یک ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 362,930 سیصد و شصت و دو  هزار و نه صد و سی ریال نرخ دلار