نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:01:56 برابر با 574 پانصد و هفتاد و چهار ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 376,510 سیصد و هفتاد و شش هزار و پانصد و ده ریال نرخ دلار