نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:14:29 برابر با 526,800 پانصد و بیست و شش هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 561,410 پانصد و شصت و یک هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 649,050 ششصد و چهل و نه هزار وپنجاه ریال نرخ دلار