نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:06:28 برابر با 503,600 پانصد و سه هزار و ششصد ریال قیمت یورو 531,310 پانصد و سی و یک هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 611,850 ششصد و یازده هزار و هشت صد و پنجاه ریال نرخ دلار