نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04:27 برابر با 498,310 چهار صد و نود و هشت هزار و سیصد و ده ریال قیمت یورو 550,720 پانصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 634,600 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد ریال نرخ دلار