نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04:39 برابر با 501,200 پانصد و یک هزار و دویست ریال قیمت یورو 547,590 پانصد و چهل و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 625,900 ششصد و بیست و پنج هزار و نه صد ریال نرخ دلار