نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:03:28 برابر با 505,290 پانصد و پنج هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 557,960 پانصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 643,440 ششصد و چهل و سه هزار و چهار صد و چهل ریال نرخ دلار