نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:57 برابر با 277,930 دویست و هفتاد و هفت هزار و نه صد و سی ریال قیمت یورو 313,140 سیصد و سیزده هزار و صد و چهل ریال قیمت پوند 377,210 سیصد و هفتاد و هفت هزار و دویست و ده ریال نرخ دلار