نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:02:37 برابر با 506,167 پانصد و شش هزار و صد و شصت و هفت ریال قیمت یورو 537,107 پانصد و سی و هفت هزار و صد و هفت ریال قیمت پوند 616,497 ششصد و شانزده هزار و چهار صد و نود و هفت ریال نرخ دلار