نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:32 برابر با 333,450 سیصد و سی و سه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 326,300 سیصد و بیست و شش هزار و سیصد ریال قیمت پوند 373,640 سیصد و هفتاد و سه هزار و ششصد و چهل ریال نرخ دلار