نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:53 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 628,600 ششصد و بیست و هشت هزار و ششصد ریال قیمت پوند 733,500 هفتصد و سی و سه هزار و پانصد ریال نرخ دلار