نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:08 برابر با 617,100 ششصد و هفده هزار و صد ریال قیمت یورو 663,130 ششصد و شصت و سه هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 775,270 هفتصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال نرخ دلار