نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:00:20 برابر با 512,060 پانصد و دوازده هزار وشصت ریال قیمت یورو 550,930 پانصد و پنجاه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 635,060 ششصد و سی و پنج هزار وشصت ریال نرخ دلار