نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:14:18 برابر با 499,800 چهار صد و نود و نه هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 549,920 پانصد و چهل و نه هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 633,700 ششصد و سی و سه هزار و هفتصد ریال نرخ دلار