نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:13:35 برابر با 555,761 پانصد و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و شصت و یک ریال قیمت یورو 599,641 پانصد و نود و نه هزار و ششصد و چهل و یک ریال قیمت پوند 702,971 هفتصد و دو  هزار و نه صد و هفتاد و یک ریال نرخ دلار