نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:04:12 برابر با 501,300 پانصد و یک هزار و سیصد ریال قیمت یورو 559,270 پانصد و پنجاه و نه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 641,560 ششصد و چهل و یک هزار و پانصد و شصت ریال نرخ دلار