نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02:44 برابر با 555,120 پانصد و پنجاه و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 607,190 ششصد و هفت هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 710,210 هفتصد و ده هزار و دویست و ده ریال نرخ دلار