نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:59 برابر با 504,210 پانصد و چهار هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 544,410 پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 634,960 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد و شصت ریال نرخ دلار