نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:19 برابر با 513,260 پانصد و سیزده هزار و دویست و شصت ریال قیمت یورو 549,120 پانصد و چهل و نه هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 629,650 ششصد و بیست و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال نرخ دلار