قیمت دلار امروز 2024/06/08 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/06/08 ساعت 16:08:55 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 642,059 ششصد و چهل و دو  هزار وپنجاه و نه ریال قیمت پوند 754,500 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد ریال قیمت طلا