قیمت دلار امروز 2024/05/18 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/18 ساعت 16:05:33 برابر با 595,822 پانصد و نود و پنج هزار و هشت صد و بیست و دو  ریال قیمت یورو 625,600 ششصد و بیست و پنج هزار و ششصد ریال قیمت پوند 729,600 هفتصد و بیست و نه هزار و ششصد ریال قیمت طلا