قیمت دلار امروز 2024/05/15 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/15 ساعت 16:07:02 برابر با 595,393 پانصد و نود و پنج هزار و سیصد و نود و سه ریال قیمت یورو 640,600 ششصد و چهل هزار و ششصد ریال قیمت پوند 744,100 هفتصد و چهل و چهار هزار و صد ریال قیمت طلا