قیمت دلار امروز 2024/04/19 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/19 ساعت 16:07:30 برابر با 647,091 ششصد و چهل و هفت هزار ونود و یک ریال قیمت یورو 716,981 هفتصد و شانزده هزار و نه صد و هشتاد و یک ریال قیمت پوند 837,881 هشت صد و سی و هفت هزار و هشت صد و هشتاد و یک ریال قیمت طلا