قیمت دلار امروز 2024/04/18 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/18 ساعت 16:06:19 برابر با 647,415 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پانزده ریال قیمت یورو 717,290 هفتصد و هفده هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 837,860 هشت صد و سی و هفت هزار و هشت صد و شصت ریال قیمت طلا