قیمت دلار امروز 2024/04/17 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/17 ساعت 16:05:25 برابر با 647,757 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و هفت ریال قیمت یورو 712,500 هفتصد و دوازده هزار و پانصد ریال قیمت پوند 833,830 هشت صد و سی و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت طلا