قیمت دلار امروز 2024/04/16 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/16 ساعت 16:12:44 برابر با 647,436 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و سی و شش ریال قیمت یورو 703,270 هفتصد و سه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 823,830 هشت صد و بیست و سه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت طلا