قیمت دلار امروز 2024/04/02 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/02 ساعت 16:06:37 برابر با 629,750 ششصد و بیست و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 677,900 ششصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد ریال قیمت پوند 792,730 هفتصد و نود و دو  هزار و هفتصد و سی ریال قیمت طلا