قیمت دلار امروز 2024/03/04 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/03/04 ساعت 16:07:59 برابر با 574,938 پانصد و هفتاد و چهار هزار و نه صد و سی و هشت ریال قیمت یورو 654,730 ششصد و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 764,330 هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی ریال قیمت طلا