قیمت دلار امروز 2024/03/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/03/02 ساعت 16:05:16 برابر با 574,491 پانصد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و نود و یک ریال قیمت یورو 642,310 ششصد و چهل و دو  هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 749,800 هفتصد و چهل و نه هزار و هشت صد ریال قیمت طلا