قیمت دلار امروز 2024/02/21 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/21 ساعت 16:07:37 برابر با 570,800 پانصد و هفتاد هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 617,700 ششصد و هفده هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 721,300 هفتصد و بیست و یک هزار و سیصد ریال قیمت طلا