قیمت دلار امروز 2024/02/14 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/02/14 ساعت 16:05:35 برابر با 553,400 پانصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 592,950 پانصد و نود و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 694,830 ششصد و نود و چهار هزار و هشت صد و سی ریال قیمت طلا